Intro

Smaens is een technisch ontwikkelbureau en adviesbureau. Smaens brengt ontwikkelingen teweeg, zowel in technische oplossingen als in bedrijfsprocessen, zowel voor onze opdrachtgevers als voor onszelf.  Vanuit onze oorsprong hebben onze oplossingen altijd een relatie met techniek, maar worden mooi gemaakt door de relatie tussen mensen en techniek. Wij zijn er van overtuigd dat
onze oplossingen het meest doeltreffend zijn door goed de achterliggende menselijke behoefte
te identificeren.

SMAENS

Smaens is opgericht door Vincent van Slagmaat. Vincent is van jongs af aan onafgebroken bezig geweest – want gefascineerd door- technische oplossingen en teamwork. Circa 25 jaren ervaring in technische projecten en functies, van engineer tot directeur, van MKB tot corporate, liggen ten grondslag aan Smaens om de volgende missie in te vullen:

Missie: Ontwikkelingen teweegbrengen die voorzien in de menselijke behoeften: Energie, Water, Welzijn en Ontwikkeling.

Deze oplossingen zullen hoofdzakelijk ingegeven of ingevuld worden vanuit de mechanisch-technische insteek, altijd in sterke verbinding met mensen en teams. Dit leidt mede tot de visie waarmee Smaens de missie invult:

Visie: Smaens streeft naar autonome oplossingen die doeltreffend zijn door de hoogst bereikbare graad van eenvoud. Dit tot stand te brengen in een flexibele en wendbare organisatie. Een organisatie waarin mensen op basis van wil, behoefte en gemeenschappelijke doelen en waarden elkaar en elkaars bijdrage versterken.

Smaens gaat dus niet uit van het klassieke bedrijfsmodel en visie. Smaens stelt doelen boven procedures.

OPLOSSINGEN

De oplossingen die Smaens voor u tot stand kan brengen, hebben vrijwel altijd een relatie met werktuigbouwkundige techniek. Of ze hebben te maken met bedrijfsprocessen die zich kenmerken door een hoog gehalte techniek. Slechts een greep uit de voorbeelden:

  • Productverbeteringen voor verbeterde functie, betrouwbaarheid en/of levensduur
  • Reductie van onderhoudskosten
  • re-engineering van complexe samengestelde producten -> cost down
  • Elimineren van processtappen in engineeringsprocessen of productieprocessen
  • Vermindering van engergiegebruik
  • Maar ook; verbetering van teamprestatie

In het afgelopen jaar, 2016, hebben we een aantal interessante projecten uitgevoerd.

Een greep uit de voorbeelden:

  • Het ontwikkeltraject, van schaalmodel tot eerste functionerende unit van een vacuüm-inspectieband. We zijn er in geslaagd om zonder benodigde frequentiesturing een zeer nauwkeurige onderdruk te realiseren onafhankelijk van de bedekkingsgraad die in het gebruik sterk kan variëren
  • De verificatie-sterkteberekeningen van een ondersteuningsconstructie voor een rookgasreinigingsinstallatie
  • Technische advisering bij de aanschaf van een complexe technische installatie; aanvraagspecificatie, offertevergelijking en leverancierselectie. Tevens projectbegeleiding m.b.t. de bouwwerkzaamheden en interactie met deze technische installatie
  • Advisering en assistentie, ofwel consultancy, bij implementatie van Operational Excellence project-sturingsmethodiek in een complexe multidisciplinaire engineering to order organisatie die kwalitatief hoogstaande en kapitaalintensieve one-off producten tot stand brengt.

PROJECTEN

CONTACT

Bezoek adres: Kennemerstraatweg 464 Unit 1.38  1851 NG Heiloo
Post adres: Postbus 115, 1850 AC Heiloo
KVK: 64351629

Mail: vincent@smaens.nl
Telefoon: +31 (0)6 21 51 53 26